zpkchin

Projektowany rezerwat krajobrazowy "Czarcie Góry"o powierzchni ok. 65 ha (gmina Świecie) rozciąga się na odcinku o długości 5,5 km i obejmuje urwiste stoki i parowy porośnięte lasem liściastym z bogatym runem.

Występują tutaj między innymi: dzwonek syberyjski, buławinek wielkokwiatowy, irga zwyczajna, miłek wiosenny, lilia złotogłów, kilkanaście stanowisk skrzypu zimowego i olbrzymiego. W drzewostanie występują: dąb szypułkowy, grab zwyczajny, wiąz szypułkowy, modrzew zwyczajny, sosna zwyczajna.

W zachodniej części parowu płynie malowniczy strumień, który tworzy liczne meandry, a powalone pnie i gałęzie tworzą małe wodospady, co nadaje temu zakątkowi swoisty urok. W środkowej części rezerwatu znajduje się park w stylu angielskim z licznymi pomnikami przyrody jak: miłorząb japoński, dąb szypułkowy, kasztanowiec biały, choina kanadyjska, platan wschodni, buk zwyczajny - forma płacząca i świerk srebrzysty. Na terenie rezerwatu znajdują się 2 punkty widokowe na Wisłę oraz ścieżka dydaktyczna z kładkami.

 

 

Rezerwat geomorfologiczny "Fletnowo", o powierzchni ok. 25 ha, leży w zlewni rzeki Raczki będącej dopływem Mątawy (gmina Dragacz). Rynna fletnowska ma długość 10 km i rozpoczyna się w pobliżu Bzowa położonego na wysoczyźnie morenowej. Stąd biegnie około 1,5 km na południe. Szerokość tego fragmentu rynny wynosi 250 m, a głębokość 20 m. W przedłużeniu rynny istnieje zagłębienie o szerokości 500 m i głębokości 10 m.

Rynna fletnowska jest ważnym obiektem dla oceny i datowania rozwoju Doliny Dolnej Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. Stanowi przykład procesów geomorfologicznych i tworzenia się form rzeźby terenu. Powierzchnia rezerwatu wynosi łącznie około 25 ha, w tym 7,5 ha to bagna i cieki oraz 17,5 ha las. Na terenie rezerwatu występują zbiorowiska szuwarów wielkoturzycowych i szuwarów trawiastych. W środkowej części znajdują się zbiorowiska prymitywnych rzęs, tworzące duże skupienia na całej powierzchni. Na obrzeżach torfowisk występuje drzewostan typowy dla olsów (olsza czarna, brzoza omszona).

Ścisły rezerwat leśny "Płutowo", o powierzchni prawie 18 ha. obejmuje część śródpolnego wcięcia erozyjnego w wysoczyznę morenową bezpośrednio sąsiadującą z doliną Wisły (gmina Chełmno). Dnem parowu płutowskiego płynie strumień, którego źródła położone są na polach między Kiełpem a Dorposzem Szlacheckim. Dość obficie i wartko płynie wiosną, bardzo skąpo późnym latem. W środkowym biegu przybiera charakter potoku górskiego, który jest przyczyną silnej erozji zboczy i dna jaru. Zbocza parowu są strome, pocięte poprzecznymi jarami.

Czytaj więcej...