zpkchin

 Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego zaprasza do udziału w konkursie przyrodniczym „Eko-prezenter” i „Szkoła Eko-  prezenterów”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat ochrony przyrody, wartości historycznych i kulturowych oraz różnorodności biologicznej  parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs skierowany jest do bydgoskich szkół, do uczniów klas V i VI oraz I-III gimnazjum i ich  nauczycieli. Konkurs składa się z IV etapów i polega między innymi na przygotowaniu folderu formatu A4 o Zespole Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i  Nadwiślańskiego, przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji multimedialnej na wybrany temat oraz wycieczce autokarowej po ciekawych miejscach w Dolinie  Dolnej Wisły.

                                                                                                                                             Zapraszamy

Pobierz pliki:
Download this file (Regulamin EKO-PREZENTER 2016.doc)Regulamin EKO-PREZENTER 2016.doc1070 Kb

Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego wspólnie z Eko-Centrum Heliantus zaprasza do udziału w konferencji popularnonaukowej nt. ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego dolin rzecznych.

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji osiągnięć i omówienia dobrych praktyk z zakresu ochrony różnorodności biologicznej rzek, rozwoju populacji gatunków zagrożonych i ochrony cennych ekosystemów rzecznych. 

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli środowisk naukowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników lasów państwowych, biur turystycznych, miłośników ochrony przyrody, pracowników ośrodków edukacji ekologicznej, animatorów i edukatorów przyrodniczych oraz pozostałych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Dotacja projektu pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konferencja odbędzie się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Polednie (Gmina Bukowiec, Powiat Świecie). Udział w Konferencji jest bezpłatny, poza noclegiem, który nie podlega dofinansowaniu. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w kwocie 100 zł od osoby w pokoju dwuosobowym. Zainteresowani zgłaszają i opłacają nocleg we własnym zakresie.
Kontakt do hotelu www.poledno.pl tel. (52) 333 17 00.

Konferencję zaplanowano dla 60 osób. Rejestracja uczestników trwa do 6 listopada do godziny 15.00 i odbywa się wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.dolinadolnejwisly.pl

 

 W ramach projektu „Promocja zasobów przyrodniczych Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizowano dwutomowe dzieło w postaci książek popularnonaukowych o Zespole Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego na tle Doliny Dolnej Wisły.

 

 

 

 

Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w:

warsztatach przyrodniczych w dniach 1-2 października 2015 r., które odbędą się na terenie ZPKChiN. Podczas warsztatów zostanie przekazana wiedza dotycząca czynnej  ochrony przyrody w  Dolinie Dolnej Wisły i technik obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie. Warsztaty umożliwią poznanie różnorodności biologicznej oraz istoty ochrony i funkcjonowania przyrody na terenie ZPKChiN. Uczestnicy zobaczą ciekawe obiekty i miejsca  o wysokich walorach naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych.          

szkoleniach przyrodniczych w dniach 3-4 października 2015 r. z zakresu ochrony starych odmian drzew owocowych. Szkolenia obejmują instruktaż zakładania tradycyjnych sadów, naukę wykonywania projektu nasadzeń i rozmnażania drzew owocowych. Szkolenia odbędą się na terenie zabytkowej zagrody w sąsiedztwie najokazalszej w województwie kujawsko-pomorskim kolekcji starych odmian drzew owocowych.

 

Program i zgłoszenia na stronie www.dolinadolnejwisly.pl 

Zapraszamy !!!!

Usługa polega na renowacji i oznakowaniu najważniejszych szlaków turystycznych w ZPKCHiN.

Bogactwo szlaków turystycznych znajdujących się na terenie Zespołu Parków wymaga ponoszenia znacznych nakładów na ich utrzymanie. Odmalowane szlaki z czasem ulegają zatarciu. W ramach projektu zaplanowano prace polegające na odmalowaniu oznaczeń szlaków. Pozwoli to na uatrakcyjnienie szlaków oraz na wygodne korzystanie z nich przez turystów.

Planuje się odnowienie 500 km szlaków turystycznych znajdujących się na terenie ZPCHiN. Prace polegają na zdiagnozowaniu stanu poszczególnych szlaków, określeniu braków w ich strukturze, zakupie niezbędnych materiałów (farby, znaki), zakup tablic typu R do uzupełnienia szlaków rowerowych.

Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w:

warsztatach przyrodniczych w dniach 1-2 lipca 2015 r., które odbędą się na terenie ZPKChiN. Podczas warsztatów zostanie przekazana wiedza dotycząca czynnej  ochrony przyrody w  Dolinie Dolnej Wisły i technik obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie. Warsztaty umożliwią poznanie różnorodności biologicznej oraz istoty ochrony i funkcjonowania przyrody na terenie ZPKChiN. Uczestnicy zobaczą ciekawe obiekty i miejsca  o wysokich walorach naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych.          

szkoleniach przyrodniczych w dniach 3-4 lipca 2015 r. z zakresu ochrony starych odmian drzew owocowych. Szkolenia obejmują instruktaż zakładania tradycyjnych sadów, naukę wykonywania projektu nasadzeń i rozmnażania drzew owocowych. Szkolenia odbędą się na terenie zabytkowej zagrody w sąsiedztwie najokazalszej w województwie kujawsko-pomorskim kolekcji starych odmian drzew owocowych.

 

Program i zgłoszenia na dedykowanej stronie www.dolinadolnejwisly.pl 

Marszałek

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

PIOTR CAŁBECKI

  

ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji

Marketing zasobów przyrodniczych 
na rzecz zrównoważonej turystyki 
w Zespole Parków Krajobrazowych
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

 

23 czerwca 2015, godz. 10.00

Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera w Chełmnie,

ul. Gen. Jastrzębskiego 5

 

Pobierz pliki:
Download this file (Zaproszenie - szczegóły.doc)Zaproszenie - szczegóły.doc646 Kb

W dniach 27 oraz 28 maja w Zespole Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego odbyły się plenerowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu edukacyjno-promocyjnego „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”. W dwudniowym spotkaniu w naszym parku uczestniczyło aż 500 uczniów wraz z nauczycielami, z dziesięciu placówek szkolnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Zajęcia odbyły się w Grucznie przy Starym Młynie przy ul. Młyńskiej 4 oraz na leśnej ścieżce edukacyjnej. Organizator zapewnił transport uczestników do parku i z powrotem,a na miejscu kadrę profesjonalnych animatorów zajęć, ciepły poczęstunek „kuchni polowej” dla wszystkich oraz wiele konkursów z ciekawymi nagrodami. Zajęcia poświęcone były tematyce proekologicznej oraz przybliżyły uczniom dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe naszego województwa. 

Czytaj więcej...

Szlakiem Fortyfikacji Dolnej Wisły

Województwo Kujawsko-Pomorskie to obszar bogaty w obiekty architektury obronnej z różnych okresów historycznych. Niektóre z regionów w XIX i XX wieku zostały poddane szczególnej rozbudowie militarnej. Przykładem jest Dolina Dolnej Wisły z zachowaną m. in. Twierdzą Toruń, Chełmno i Grudziądz.

Umocnienia te poza dawnym znaczeniem militarnym i swoją bogatą historią posiadają olbrzymi potencjał turystyczny i jednocześnie są ważnym ogniwem w systemie obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego.

Ujęte w europejskiej sieci Natura 2000 tworzą jedne w większych w województwie kujawsko-pomorskim zimowisk nietoperzy, z których nadrzędną jest Cytadela Grudziądz PLH040014. Mniejsze zimowiska stanowią kolejno Forty w Toruniu PLH040001 oraz Zamek Świecie PLH040025.

Aby zapoznać się ze strategicznym znaczeniem dawnych Twierdz, zobaczyć ich obecny stan oraz poznać przykłady zintegrowanej ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego zapraszamy do udziału w wycieczkach z cyklu Szlakiem Fortyfikacji Dolnej Wisły. Każda wycieczka opatrzona własnym programem umożliwi poznanie miejsc trudno dostępnych i zapomnianych lub owianych tajemnicą, gdzie beton, cegły i stal uzupełnia przyroda.  

Regulamin, programy oraz zgłoszenia dostępne na: www.szlakiemfortyfikacji.pl