zpkchin

Bociany odbyły sejmiki i większość z nich już odleciała. Nadszedł więc czas na  podsumowanie inwentaryzacji gniazd bocianich na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.  Liczenie prowadzone jest co roku. Ten jest jednak szczególny ze względu na nasz udział w przypadającym VII Światowym Cenzusie Gniazd Bociana Białego, który organizowany jest regularnie co 10 lat.

Inwentaryzacja polegała na skontrolowaniu wszystkich miejscowości zlokalizowanych na terenie gmin położonych w obrębie Zespołu Parków. Informacje pochodziły głównie od gospodarzy posesji, na terenie której lub w pobliżu której znajduje się gniazdo. Pytaliśmy głównie o termin przylotu, efekt lęgu - czyli ilość piskląt i sposób zajęcia gniazda. Dodatkowo zbieraliśmy informacje na temat stanu i lokalizacji gniazda, jego odległości od zabudowań, współrzędnych geograficznych, a także walk bocianów o gniazdo. Podczas liczenia każdy z gospodarzy otrzymał również kartę obserwacji bociana oraz informator i mapę Zespołu Parków Krajobrazowych. 

Bociany przyleciały do nas między 16 marca a 15 kwietnia. Na zinwentaryzowanym obszarze doliczyliśmy się 155 gniazd (z tego aż 118 umiejscowionych jest na słupach energetycznych). W 106 gniazdach odnotowaliśmy obecność bocianów i właściwie wszystkie one były zajęte dłużej niż jeden miesiąc. Pozostałe 49 gniazd było niezasiedlone. Odnotowaliśmy 86 par lęgowych z pisklętami. 37 bocianich par posiadało trójkę potomstwa, 35 - dwójkę, 16 - czwórkę. Ogromną niespodzianka były dla nas dwa bocianie gniazda, w których wychowało się pięcioro piskląt, co jest rzadkością. W przypadku sześciu par było to jedno pisklę.  Najwięcej młodych boćków odnotowaliśmy w gminie Dąbrowa Chełmińska, bo aż 50. W sumie w obecnym sezonie lęgowym doliczyliśmy się 241 młodych (o 14 mniej w stosunku do roku ubiegłego). Na terenie całego Zespołu Parków Krajobrazowych bociany wyrzuciły z gniazd 12 jaj i 27 piskląt. Jedną z przyczyn były walki o gniazdo z innymi parami.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji liczenia bocianów. Wystarczy zaangażować się w projekt bociany.pl, który polega na prowadzeniu obserwacji bocianów białych, ich gniazd i żerowisk oraz podejmowaniu działań przyczyniających się do ochrony tych ptaków w naszym kraju.