Dnia  3 kwietnia br. w nowo powstałej sali dydaktycznej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego odbyła się XIII Edycji Ogólnopolskiego konkursu "POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI". 

Celem konkursu jest między innymi: poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń miedzy szkołami i służbami parków krajobrazowych a także rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej młodzieży.

W konkursie udział wzięło 6 czteroosobowych drużyn reprezentujących 6 parków województwa kujawsko – pomorskiego, które  odpowiadały na 25 pytań testowych, z zakresu ochrony przyrody, ekologii, ochrony środowiska i na 10  pytań wiedzy o parkach krajobrazowych naszego województwa  oraz pytań praktycznych związanych  z rozpoznawaniem gatunków roślin i zwierząt.

W konkursie zwyciężyła drużyna z Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie zdobywając 172,5 pkt. - reprezentująca nasz Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. 

Zwycięzcy IV etapu – wojewódzkiego wezmą udział w V ogólnopolskim etapie konkursu - „Finał Finałów”, który odbędzie się 26 – 30 maja 2014 roku na terenie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Serdecznie gratulujemy !!!