zpkchin

Kochani :)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie na świąteczną ozdobę, organizowanego w ramach projektu : "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!".

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 16. roku życia, z terenów województwa kujawsko-pomorskiego.

 ZASADY KONKURSU 

W wykonaniu ozdób preferowane jest użycie materiałów naturalnych, takich jak sznurek, drewno, szyszki, orzechy, patyki, ziarna.

 

W ocenie prac uwzględnione zostaną:

-zastosowanie elementów proekologicznych 

-estetyka

-oryginalność

-pomysłowość

 

Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, to:

1. Prześlijcie nam zdjęcie gotowej ozdoby oraz  poszczególnych etapów jej wykonania na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (podpiszcie wiadomość imieniem, nazwiskiem i dokładnym adresem zamieszkania).

2.Załączcie zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie zgodnie ze wzorem "Ja (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/syna (imię i nazwisko) w konkursie organizowanym w ramach projektu pt.: "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!" oraz na umieszczenie jego danych osobowych na profilu Facebook projektu.”

 

TERMIN NADSYŁANIA: 3.12.2019r. - 17.12.2019r.

ROZSTRZYGNIĘCIE: 20.12.2019r.

Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na publikację efektów ich pracy.

Uczeń może wziąć udział tylko w jednym z konkursów świątecznych organizowanych w parkach krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. 

Najciekawsze prace zostaną docenione atrakcyjnymi nagrodami!

 

Czekamy z niecierpliwością na zdjęcia Waszych pięknych prac !!! :)