zpkchin

Szkolenie

w zakresie ochrony środowiska nt. przeciwdziałaniu ociepleniu klimatu

 

13 wrzesień 2019 r. godz. 9.30 – 14.30

Chrystkowo 21A, Zagroda u Mennonity

Organizatorem szkolenia jest Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły

przy wsparciu Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

 

Zajęcia stacjonarne nt. zmian klimatycznych w przyszłości

1. Akumulacja węgla w ekosystemach kuli ziemskiej. Walory i możliwości Ziemi Świeckiej.

2. Zmiany klimatu Polski Północnej w ciągu ostatnich 100 lat.

3. Zanik i przekształcenia lasów Ziemi Świeckiej w kontekście zmian klimatu.

 

Prowadzący: prof. zw. dr hab. inż. Krystyna Milecka, prof. zw. dr hab. Mariusz Lamentowicz / dr inż. Jarosław Pająkowski

Czas trwania ok. 5 godz. Przewidziana przerwa kawowa i obiadowa.

Szkolenie ma na celu uświadomienie skali zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, poprzez przystępną prezentację najnowszych wyników badań naukowych na ten temat oraz ukazanie praktycznych możliwości zachowań przeciwdziałających niepożądanym zmianom wpłynie na postawy młodych ludzi obecnie i w przyszłości.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają:

- Osoby młode 18-29 r.ż., w tym absolwenci szkół, 

- Osoby starsze powyżej 50 r.ż.,

- Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo,

- Kobiety,

- Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.