zpkchin

 W dniu 8 czerwca br. w godz. 11.00-15.00, na Plaży Miejskiej – Błoniach Nadwiślańskich w rejonie przystani jachtowej, ul. Popiełuszki w Toruniu, obchodzony będzie Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów, wyznaczonym przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) jest poprawa jakości powietrza.

Obchody zorganizowane zostaną w formie ekofestynu, rodzinnego pikniku na Plaży Miejskiej – Błoniach Nadwiślańskich, ul. Popiełuszki w Toruniu. Podczas imprezy mieszkańcy zachęceni zostaną do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, a w swobodnej, piknikowej atmosferze będzie można porozmawiać o problemach środowiska naturalnego.

 

Program:

- Ekorozmowy z ekspertami
11.30 - dr. Zbigniew Wyszogrodzki, Elektromobiność przyszłością miejskiego transportu publicznego
12.00 - prof. dr hab. Leon Andrzejewski, Współczesne procesy zmian środowiskowych na przykładzie zmian klimatu w krajach polarnych
12.30 - Ireneusz Stachowiak - Program priorytetowy "Czyste powietrze"
13.30 - Jolanta Swinarska - Rozwój terenów zieleni w Toruniu 
14.30 - Szczepan Burak - Uwarunkowania środowiskowe jakości powietrza

- Ekowiedza
11.00 - 15.00 - edukacja ekologiczna prowadzona na stoiskach partnerów:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, EkoPatrol Straży Miejskiej, Stowarzyszenie Tilia, Polski Klub Ekologiczny, Zespoł Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, Wdecki Park Krajobrazowy

- Ekopotyczki rodzinne - familijny konkurs wiedzy ekologicznej
11.00 -13.00 - eliminacje
13.00 - 14.00 - etap konkursowy
14.45 - finał i podsumowanie

- Ekowarsztaty -
11.00-15.00
"Dzieciaki sadzeniaki" - Leroy Merlin
Kokedama - japońska sztuka uprawy roślin i kwiatów - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
Papier mache - sztuka tworzenia przedmiotów z nakładanych na siebie warstw papieru - Polski Klub Ekologiczny

- Ekozabawy
11.00 - 15.00 konkursy i zabawy dla dzieci - Teatr Impresaryjny Afisz

- Produkty śniadaniowe Nestle Toruń Pacyfic