zpkchin
tytuł/autor promotor uczelnia/wydział rok
Zagrożenia antropogeniczne środowiska przyrodniczego miasta i gminy Świecie
Wawroń Julita
prof. dr hab. Ryszard Klimko Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk
Matematyczno - Przyrodniczy
2003
Ewidencja i ocena stanu sanitarnego pomników przyrody w Bydgoszczy
Block Justyna
dr Maciej Korczyński Policealne Studium Zawodowe, Bydgoszcz  
Gniazdowanie i liczebność bociana białego Ciconia ciconia (L.) na terenie Zespołu Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych
Bąk Michał
dr Tomasz Cierzniak Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz
Zakład Ekologii i Kształtowania Krajobrazu
1998
Zmiany w składzie florystycznym zespołów w rezerwacie "Ostrów Panieński" w latach 1956 - 2002
Wojciechowska Marlena
dr hab. prof. UMK Adam Barcikowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Biologii i Nauk o Ziemi
2003
Analiza stanu i zagrożeń środowiska przyrodniczego Chełmińskiego Parku Krajobrazowego w oparciu o kartowanie sozologiczne i numeryczne opracowanie mapy
Podgórska Anita
prof. dr hab. Leon Andrzejewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Biologii i Nauk o Ziemi
2000
Tradycja i stan współczesny pszczelarstwa na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
Śliwowska Mirosława
prof. zw. hab. Józef Banaszak Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Nauk Przyrodniczych
2005
Walory przyrodnicze rezerwatu "Ostnicowe Parowy Gruczna" na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
Kowalczewska Dominika
dr Anna Kreft Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk
Zakład Botaniki i Genetyki
2004
Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza w Świeciu nad Wisłą przy pomocy porostów jako bioindykatorów
Kliczykowska Edyta
prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Katedra Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody
1997
Flora i zbiorowiska roślinne krawędzi Doliny Wisły między Grucznem a Topolnem
Waldon Barbara
prof. dr hab. Mirosława Ceynowa - Giełdon Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Biologii i Nauk o Ziemi
1998
Zmiany w szacie roślinnej Rezerwatu "Zbocza Płutowskie"
Rapacka - Gackowska Alina
prof. dr hab. Mirosława Ceynowa - Giełdon Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Biologii i Nauk o Ziemi
2003
Płazy w krajobrazie rolniczym Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
Słupkowska Emilia
dr hab. prof. UMK Andrzej Przystalski Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Biologii i Nauk o Ziemi
2004
Ochrona prawna obiektów przyrody
Sopońska Jadwiga
doc. dr Ryszard Paczuski Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Zawodowe Studium Administracji
1977