zpkchin
  Ośrodek naukowy Zakres badań Lata badań Uwagi
1 Akademia Techniczno- Rolnicza
w Bydgoszczy
rośliny naczyniowe 1995-1999 E. Krasicka-Korczyńska,
M. Korczyński
2 Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
motyle archeologia 1997-2000 1997-2002 M. Machnikowski W. Chudziak
3 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach
pomologia 2001-2002 G. Hodum
4 Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR Ochrona zasobów genowych roślin użytkowych 1998-2002 W. Podyna
5 Uniwersytet Adama Mickiewicza Torfowiska Ziemi Świeckiej 1999-2002 K. Tobolski
6 Instytut Ekologii PAN w Gdańsku Awifauna lęgowa na wyspach 1998-2001 M. Gromadzki
7 Akademia Bydgoska Fauna bezkręgowców miedz
Błonkówki obszarów łęgowych
1997-2000 2000-2002 T. Barczak
J. Banaszak
8 Instytut Geologii PAN w Warszawie Geologia zbiorników akumulacji biogenicznej 2001-2002 K. Szeroczyńska
9 Wageningen Agricultural University (Holandia) Planowanie przestrzenne 1998-1999 H.N. van Lier
10 Institut für Ökologie Technische Universität Berlin (Niemcy) paleogeografia 2001-2002 A. Brande
11 International Research Center for Japanese Studies (Kioto, aponia) Kulturotwórcza rola rzek 2001 Y. Yoshinori
12 Politechnika Gdańska Planowanie przestrzenne 1998-2001 M. Przewoźniak