zpkndw
 • Chata pomenonicka w Chrystkowie

 • Lot na paralotni w okolicy Nowego

 • Okolice Białej Góry

 • Kwitnący sad w Topolinku

 • Miniskansen uli w Grucznie

Wydarzenia

 • Święto Twierdzy Chełmno 21.09.2019 r.

  12 wrzesień 2019

   
 • Szkolenie w zakresie ochrony środowiska nt. przeciwdziałaniu ociepleniu klimatu

  10 wrzesień 2019

  Szkolenie

  w zakresie ochrony środowiska nt. przeciwdziałaniu ociepleniu klimatu

   

  13 wrzesień 2019 r. godz. 9.30 – 14.30

  Chrystkowo 21A, Zagroda u Mennonity

  Organizatorem szkolenia jest Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły

  przy wsparciu Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

   

  Zajęcia stacjonarne nt. zmian klimatycznych w przyszłości

  1. Akumulacja węgla w ekosystemach kuli ziemskiej. Walory i możliwości Ziemi Świeckiej.

  2. Zmiany klimatu Polski Północnej w ciągu ostatnich 100 lat.

  3. Zanik i przekształcenia lasów Ziemi Świeckiej w kontekście zmian klimatu.

   

  Prowadzący: prof. zw. dr hab. inż. Krystyna Milecka, prof. zw. dr hab. Mariusz Lamentowicz / dr inż. Jarosław Pająkowski

  Czas trwania ok. 5 godz. Przewidziana przerwa kawowa i obiadowa.

  Szkolenie ma na celu uświadomienie skali zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, poprzez przystępną prezentację najnowszych wyników badań naukowych na ten temat oraz ukazanie praktycznych możliwości zachowań przeciwdziałających niepożądanym zmianom wpłynie na postawy młodych ludzi obecnie i w przyszłości.

  Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają:

  - Osoby młode 18-29 r.ż., w tym absolwenci szkół, 

  - Osoby starsze powyżej 50 r.ż.,

  - Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo,

  - Kobiety,

  - Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

   
 • Śniadanie na plaży 08.06.2019

  31 maj 2019

   W dniu 8 czerwca br. w godz. 11.00-15.00, na Plaży Miejskiej – Błoniach Nadwiślańskich w rejonie przystani jachtowej, ul. Popiełuszki w Toruniu, obchodzony będzie Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów, wyznaczonym przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) jest poprawa jakości powietrza.

  Obchody zorganizowane zostaną w formie ekofestynu, rodzinnego pikniku na Plaży Miejskiej – Błoniach Nadwiślańskich, ul. Popiełuszki w Toruniu. Podczas imprezy mieszkańcy zachęceni zostaną do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, a w swobodnej, piknikowej atmosferze będzie można porozmawiać o problemach środowiska naturalnego.

   

  Więcej…  
 • Obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju w kujawsko-pomorskim

  20 maj 2019

  W ramach obchodów piątej edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy współudziale Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą organizuje wystawę „Tradycyjne odmiany drzew owocowych w zachowaniu różnorodności biologicznej w krajobrazie Doliny Dolnej Wisły”.

  Celem wystawy jest przybliżenie zarysu historii sadownictwa nad Dolną Wisłą, jak również przedstawienie przyrodniczego znaczenia tradycyjnych sadów przydomowych i przywracania tradycyjnych metod przetwórstwa owoców obszaru Doliny Dolnej Wisły. Uczestnicy wystawy będą mieli okazję zapoznać się z kolekcją starych odmian drzew owocowych w Chrystkowie, jak również zdobędą wiedzę dotyczącą ich ochrony.

  Wystawa odbędzie się 30 maja 2019 r. w godz. 11:00-14:00 w Chacie Mennonickiej na terenie sadu w Chrystkowie (Chrystkowo 21, gmina Świecie).

  Zainteresowane osoby prosimy zgłaszać się mailowo lub telefonicznie do 27 maja 2019 r. (poniedziałek) do godziny 14:00, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel.: 52 50-65-666.

  Zapraszamy

   
 • Szkolenie dla przedsiębiorców w ZPKnDW

  18 luty 2019

  Szanowni Państwo, 

  Mam przyjemność zaprosić przedsiębiorców naszego regionu, prowadzących swoją działalność gospodarczą na terenie obszarów chronionych, do udziału w szkoleniu organizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”.

      Podczas szkolenia poruszana będzie tematyka z zakresu:

      - aspektów prawnych prowadzenia różnych typów działalności gospodarczej na terenach chronionych,

      - pogłębiania świadomości przedsiębiorców dotyczących walorów „ekologicznych” produkowanych dóbr lub świadczonych usług,

      - możliwości wnioskowania o dofinansowanie przedsiębiorców z terenów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego,

      - umiejętnego wykorzystania powyższych cech w reklamie, marketingu, w tym marketingu terytorialnego.

  Szkolenie odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r. (piątek) w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Chrystkowie, Chrystkowo 21, 86-111 Chrystkowo o godzinie 9.00.

  Formuła szkolenia przewiduje oprócz części wykładowej praktyczne warsztaty na temat prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach chronionych. 

  Dla uczestników przewidziano bufet kawowy oraz obiad.

  Chęć udziału w szkoleniu prosimy zgłaszać drogą mailową na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub drogą telefoniczną 784 952 044 lub 660 702 232.

  Szkolenie jest bezpłatne

  Zachęcam do wzięcia udziału

  Dyrektor Departamentu Środowiska 
  Małgorzata Walter