gwpk

 

 Zapytanie ofertowe nr 3/2017/RPO

W związku z planowaną realizacja projektu  pod nazwą „Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego”, który zostanie złożony do uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracam się z zapytaniem ofertowym na przedstawienie ceny za: studium wykonalności, obsługę prawno-księgową, przygotowanie dokumentacji przetargowej. Inwestycja objęta projektem zlokalizowana jest w otulinie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Pobierz pliki:
Download this file (zap_ofert_3-2017-rpo.pdf)Zapytanie ofertowe 3/2017/RPO241 Kb

Czytaj więcej...

 

 


 

 Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPO

W związku z planowaną realizacją projektów pn. „Modernizacja pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego” oraz Budowa stacji terenowo - badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym” w ramach RPO WK-P 2014 – 2020, działanie 4.5, zwracam się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie studium wykonalności  dla ww. projektów.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr EOG/1/2017

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na promocję projektu, w tym: organizację konferencji zamykającej projekt, zlecenie komunikatów w prasie i radiach oraz zakupie tablic pamiątkowych.

Czytaj więcej...

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPO

W związku z planowaną realizacją projektów pn. „Modernizacja pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego” oraz „Budowa stacji terenowo - badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym” w ramach RPO WK-P 2014 – 2020, działanie 4.5, zwracam się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie dokumentacji projektowej dla ww. projektów.

Czytaj więcej...

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
w zapytaniu ofertowym nr EOG/3/2016 z dnia 18.07.2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu wizyty studyjnej na Islandii w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 dla programu PL02.

pobierz protokół

Zapytanie ofertowe nr EOG/3/2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu wizyty studyjnej na Islandii w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 dla programu PL02.

Czytaj więcej...

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
w zapytaniu ofertowym nr EOG/2/2016 z dnia 23.06.2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych do Islandii w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 dla programu PL02.

pobierz protokół

Zapytanie ofertowe nr EOG/2/2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych do Islandii w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 dla programu PL02.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr EOG/1/2016

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na dostawę:

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr EOG/8/2015

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie oraz wydanie wznowienia Informatora przyrodniczo – turystycznego o Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym.

Czytaj więcej...