tpk

16 czerwca 2016 r. odbył się po raz 21. konkurs pt. „Przyroda wokół nas”, którego organizatorem jest Tucholski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Tuchola. Reprezentanci klas finałowych spotkali się na Strzelnicy Myśliwskiej w Plaskoszu, gdzie wykazywali się wiedzą przyrodniczą regionalną oraz poznali współczesny sprzęt do monitoringu  przyrodniczego środowiska.

Komisja w składzie: Mirosław Koczwara, Stanisław Śpica i Piotr Grzmiel skrupulatnie zliczała punkty uczniów, którzy odpowiadali na wylosowane pytania, rozpoznawali drzewa, rośliny zielne i głosy zwierząt oraz orientowali się w terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego przy pomocy mapy.

Kibicujący koledzy i koleżanki  mogli również sprawdzić się w wiedzy przyrodniczej i zdobyć gadżety organizatorów.

Poza słoneczną pogodą panowała też wśród uczestników atmosfera rywalizacji oraz pogoda ducha i dobra zabawa.

Wyniki tegorocznej edycji:

 w kategorii klas I-IV:

I miejsce: kl. IV a ze Szkoły Podstawowej  nr 3 w Tucholi 

II miejsce: Koło Przyrodnicze kl. IV ze Szkoły Podstawowej  nr 3 w Tucholi

III miejsce: kl. I d ze Szkoły Podstawowej  nr 3 w Tucholi 

Wyróżnienie: kl. IV ze Szkoły Podstawowej w Legbądzie

w kategorii klas V-VI SP i gimnazja:

I miejsce:  kl. II a z  Gimnazjum Powiatowego  w Tucholi

II miejsce: kl. VI  ze Szkoły Podstawowej w Legbądzie

III miejsce: kl. I d z Gimnazjum nr 1 w Tucholi

Wyróżnienie: kl. VI a ze Szkoły Podstawowej  nr 3 w Tucholi 

Zwycięskie klasy otrzymały nagrody: aparat cyfrowy, kamerę sportową lub lornetkę, a reprezentanci klas atlasy przyrodnicze ufundowane przez  Tucholski Park Krajobrazowy z dotacji WFOŚ i GW w Toruniu i Nadleśnictwo Tuchola. U zwycięskich klas na rok zagości puchar przechodni z wizerunkiem symbolu konkursu – puchacza. Na zakończenie rozgrywek przyrodniczych wszyscy uczestnicy spotkali się przy wspólnym ognisku.

Czytaj więcej...

Dzień Ziemi z kawałkiem czystego nieba i guzikiem na szczęście od kominiarza 

Za nami 14. obchody „Dnia Ziemi” w Tucholi. Podobnie jak w poprzednich latach  festiwal przyrody został zorganizowany przez Tucholski Park Krajobrazowy przy współpracy z Gminą Tuchola, Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi, Starostwem Powiatowym w Tucholi  i Tucholskim Ośrodkiem Kultury w uroczym Parku Zamkowym.

Tegoroczny festiwal odbywał się 21 maja pod hasłem „Palący temat – niska emisja!”, a więc przekonywaliśmy do ogrzewania domów wysokiej jakości źródłami ciepła, nie palenia śmieci w piecach oraz korzystania z roweru zamiast z samochodu.

Tego dnia każdy uczestnik mógł zabrać ze sobą kawałek czystego nieba  w postaci symbolicznego błękitnego balonika i gliniany guzik na szczęście od autentycznego kominiarza.

O imprezie informował plakat wykonany w ramach konkursu przez Damiana Dorau z Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku, na którym widniał rower.

Czytaj więcej...

W sobotę 16 kwietnia br. Tucholski Park Krajobrazowy po raz kolejny zaprosił turystów na Borowiacki Rajd Nordic Walking szlakami Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Tym razem drogę wytyczał nam żółty szlak im. B.     Nowodworskiego. 10. km rekreacyjną wędrówkę rozpoczęliśmy w Tucholi przy ul. Leśnej, a zakończyliśmy w m. Pila Młyn przy Terenowym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej i Promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. 40 osobowa grupa dzieci, młodzieży i dorosłych zachwycała się przyrodą m.in. rezerwatu przyrody „Dolina Rzeki Brdy”. Osoby interesujące się ptakami występującymi na terenie parku skorzystały z wiedzy doświadczonego ornitologa, który w trakcie rajdu rozpoznawał i omawiał poszczególne gatunki. Rajd zakończył się ogniskiem.

Czytaj więcej...

28 kwietnia 2016 r. odbyła się XXI. edycja konkursu „Przyroda wokół nas”, którego organizatorem jest Tucholski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Tuchola. Do I etapu w formie testu pisemnego przystąpiło 156 reprezentantów 56 klas ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu jest ”Środowisko - człowiek - przyszłość” i jak co roku uczestnicy wykazują się znajomością walorów przyrodniczych i turystycznych Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Tuchola. Poznają formy ochrony przyrody, pracę służb ochrony przyrody i leśnika. Do I etapu klasy mogły zdobyć dodatkową punktację  i przygotować ulotkę. Do finału zakwalifikowały się 4 zespoły z najwyższą ilością punktów.

w kategorii klas I – IV ze szkół podstawowych:    

  1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tucholi kl. I d – 32 pkt.
  2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tucholi kl. IV a – 32 pkt.
  3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tucholi koło przyrodnicze kl. IV – 31 pkt.
  4. Szkoła Podstawowa w Legbądzie kl. IV – 30 pkt.                                                

w kategorii klas V-VI ze szkół podstawowych i gimnazjów:    

  1. ZSO w Tucholi – Gimnazjum Powiatowe kl. II a – 32 pkt.
  2. Szkoła Podstawowa w Legbądzie kl.  VI – 29 pkt.
  3. Szkoła Podstawowa Nr 3  w Tucholi kl. VI a – 29 pkt.
  4. Gimnazjum nr 1 w Tucholi kl. Id – 28 pkt.

Zespoły finałowe spotkają się w dniu 16 czerwca br. o godz. 10.00 na Strzelnicy Myśliwskiej w Plaskoszu, gdzie obędzie się II etap konkursu .

Tegoroczny Dzień Ziemi pod hasłem "Palący temat - niska emisja!"  będziemy obchodzić w Tucholi po raz 14. w dniu 21 maja w Parku Zamkowym w godz. 11.00-14.00. Wyłoniliśmy już zwycięzcę konkursu na plakat z tejże okazji, którym jest Damian Dorau z Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku, zaproponował na swojej pracy rower jako sposób zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza.  Spośród 18. prac wyróżniliśmy także plakaty wykonane przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi: Emilię Rybicką, Monikę Łyczywek i Łukasza Szefer.

V. Borowiacki Rajd Nordic Walking

Szlakami Tucholskiego Parku Krajobrazowego

Tuchola 16 kwietnia 2016

UWAGA! zwolniło się 5 miejsc.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w rajdzie proszone są o pilny kontakt telefoniczny z Rafałem Borzyszkowskim 602 816 057.

Nietoperze (Chiroptera) są jedną z najbardziej interesujących przy tym mało znanych grup ssaków. Wraz z ptakami są jedynymi współcześnie żyjącymi na Ziemi kręgowcami, które opanowały zdolność aktywnego lotu. Ich kończyny przednie przekształcone są w błoniaste skrzydła, zaś tylne, zaopatrzone w pazurki, służą do poruszania się po podłożu oraz do zawieszania się na spoczynek.

Niezwykłą cechą tych ssaków jest zdolność do echolokacji. Zdecydowana większość gatunków w czasie lotu emituje ultradźwięki, które jako echo wracają do ucha informując o otoczeniu. Ten niezwykły „radar” został poznany przez naukowców dopiero 50 lat temu.

Podstawowym pokarmem naszych krajowych nietoperzy są owady. Niektórym gatunkom zbierającym pokarm z liści zdarza się zjadać także pająki, a gatunkom polującym nad wodami różne wodne bezkręgowce, a nawet małe rybki. Nietoperze polują nocą, a ich ofiarami są przede wszystkim te owady, które są niedostępne dla ptaków owadożernych, aktywnych w dzień. Często owady występujące w danym miejscu najliczniej stanowią ich główny składnik pożywienia. Ofiary są wówczas łatwe do wyśledzenia i schwytania. W ciągu nocy jeden nietoperz potrafi zjeść owady o masie równej 30% masy własnego ciała. Borowiec wielki przez noc może zjeść 30 chrabąszczy, a nocek rudy 500 komarów. Licząca 500 osobników kolonia nocków dużych pożera w ciągu lata około 2 ton owadów.

Czytaj więcej...

30 listopada 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi odbył się po raz 12. konkurs „Przyroda wokół nas” dla szkół specjalnych z terenu parku i okolic. Organizatorami są: Tucholski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Tuchola. Do konkursu przystąpiło 25 uczniów z Tucholi, Czerska i Chojnic. Celem konkursu było zdobywanie umiejętności obserwacji otaczającego nas środowiska i dokonywanie wyborów w życiu codziennym związanych z wykorzystaniem energii: słońca, wiatru lub wody. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła”. Uczestnicy konkursu rywalizowali w 3 kategoriach: zespół edukacyjno-terapeutyczny, szkoła podstawowa i gimnazjum. Organizatorzy przygotowali dla uczestników część pisemną – test oraz konkurencje polegające na praktycznym rozpoznawaniu śladów i tropów, które pozostawiają po sobie zwierzęta w środowisku oraz znajomości dawnych narzędzi leśnych. Dodatkowe punkty można było zdobyć za plakat wykonany w temacie konkursu. Oceny konkursu dokonali: Elżbieta Pieczka (plastyk), Stanisław Śpica (Nadleśnictwo Tuchola) i Piotr Grzmiel (Gmina Tuchola).

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: Marek Kosiedowski z Czerska, Paweł Gierszewski i Patrycja Witkowska z Tucholi, którzy ucieszyli się ze zdobytych rowerów sugerujących zmianę stylu życia. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki. Spotkanie zakończyło się ciepłym posiłkiem ufundowanym przez gospodarzy szkoły.

Czytaj więcej...

Tucholski Park Krajobrazowy obchodził 30-lecie istnienia. Z tej okazji przygotowano jubileuszową konferencję, sesję terenową oraz uroczyste otwarcie  w Pile koło Gostycyna terenowego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i Promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

Dwudniowe uroczystości rozpoczęły się w czwartek – jubileuszową konferencją z Zajeździe Fojutowo. Spotkaniu towarzyszyły cztery sesje referatowe. O Tucholskim Parku Krajobrazowym mówił dyrektor Remigiusz Popielarz, o rezerwacie biosfery profesor Andrzej Nienartowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Poruszono również tematy związane z budową geologiczną parku, wodami podziemnymi, zbiornikami zaporowymi w Borach Tucholskich, roślinnością i zwierzętami. Dyskutowano nad bieżącymi działaniami i funkcjonowaniem parku. W kolejnych referatach pojawiły się tematy związane z turystyką, językiem mieszkańców Borów Tucholskich oraz dziedzictwem kulturowym. Prezentacjom towarzyszyły panele dyskusyjne, a po zakończeniu konferencji rozmowy na różne tematy – z gośćmi oraz przedstawicielami świata nauki. Łącznie w pierwszym dniu konferencji wygłoszono 33 referaty oraz zaprezentowano pięć posterów.

Kolejny dzień rozpoczął się sesją terenową. Uczestnicy zwiedzili rodzinny skansen – chatę borowiacką z pamiątkami z przełomu XIX i XX wieku, zapoznali się z historią Wielkiego i Małego Kanału Brdy, zwiedzili „Miejski ogród przyjazny naturze” przy siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego, złożyli wiązankę kwiatów w m. Świt przy kamieniu upamiętniającym Marka Wilcza - Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, inicjatora utworzenia Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Dopełnieniem było uroczyste otwarcie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i Promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Pile koło Gostycyna. Wśród gości, którzy pociągnęli za wstążkę na klamce drzwi otwierających obiekt byli Aneta Jędrzejewska członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która na ręce dyrektora Remigiusza Popielarza przekazała jubileuszowe gratulacje od marszałka województwa, oraz Małgorzata Walter Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Osobne, jubileuszowe powinszowania złożył wójt gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski. Wszyscy wyrazili nadzieje, że nowo powstały ośrodek stanie się oazą edukacji przyrodniczej regionu. Dyrektor parku dzielił się ze swoimi gośćmi kolejnymi pomysłami i planami rozwoju ośrodka. Jesienne ognisko przy ośrodku w Pile zakończyło konferencję.

Czytaj więcej...