tpk

W dniach 1-2 czerwca br. na terenie ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie Tucholskiego Parku Krajobrazowego odbył się kurs pt. : Ocena stanu hydromorfologicznego jezior i rzek. Kurs przeprowadziła dr hab. inż. Agnieszka Ławniczak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Program kursu obejmował zajęcia wykładowe, ćwiczenia warsztatowe oraz zajęcia terenowe.

Celem kursu było zapoznanie uczestników ze skutkami przekształceń hydromorfologicznych jezior i rzek oraz metodami stosowanymi do oceny stanu hydromorfologicznego zbiorników wodnych i cieków. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznali się z metodą Lake Habitat Survey służącą do oceny stanu jezior oraz River Habitat Survey służącą do oceny stanu rzek. Przedstawione zostały również zagadnienia praktycznego wykorzystania przedstawionych metod w ocenach stanu środowiska, badaniach naukowych i monitoringu. Kurs okazał się być doskonałą formą pogłębiania wiedzy dot. stanu hydromorfologicznego jeziora i rzeki na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Realizacja kursu, w których udział wzięło łącznie 20 osób była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.