tpk
 • Konferencja

  Konferencja

 • Fot. Zbigniew Krzyszczyk

  Zimorodek zwyczajny

 • Fot. Remigiusz Popielarz

  Spływ kajakowy

 • Fot. Rafał Borzyszkowski

  Brda - Uroczysko Piekło

 • Fot. Dorota Borzyszkowska

  Zajęcia dydaktyczne

 • Fot. Rafał Borzyszkowski

  Krąg

 • Fot. Rafał Borzyszkowski

  Bielska Struga

 • Fot. Rafał Borzyszkowski

  Sasanka otwarta

 • Fot. Anna Zimniewska

  Bielik zwyczajny

Wydarzenia

 • KONFERENCJA 2020. Komunikat nr 1

  20 luty 2020

  Więcej…  
 • POZNAJ REGION Z PRZEWODNIKIEM. ZAPISZ SIĘ NA ZWIEDZANIE! Doliną Rzeki Brdy z przewodnikiem

  19 luty 2020

  http://www.rejestracja.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?act=events&id_city=33&szuk_dataod=2020-02-29&id_cat&searchp=%EE%A6%8E&crtoken=fd5413a6988f99e35321ab3b7b920a08&fbclid=IwAR324vMYKxshNBRC6Ls1LT2t3Fe4R3v7tPYkYdhnhfQhOhOFs6uc149LBcg

   
 • ZAKOŃCZONO XIV. ZIMOWĄ INWENTARYZACJĘ NIETOPERZY W TUCHOLSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM.

  18 luty 2020

  Pracownicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego w dniach od 4 do 18 lutego 2020 r. skontrolowali 21 obiektów, spośród których 10 było zasiedlonych przez nietoperze. Odnotowano występowanie trzech gatunków: gacek brunatny 15 osobników, nocek Natterera 2 osobniki oraz mopek 1 osobnik. Łącznie 18 nietoperzy.

  Jak co roku spotkaliśmy się z ogromną życzliwością mieszkańców parku za co bardzo wszystkim dziękujemy.

   

   
 • Uwaga! KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY LIST DO TUCHOLSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO!

  22 styczeń 2020

  UWAGA!

  z powodu dużej liczby zgłoszonych prac rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 4 marca 2020 r.

   

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!".

   

  Zadaniem konkursowym jest napisanie listu do Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

  Tematyka listu ma dotyczyć walorów (przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych) Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

  W liście należy umieścić następujące informacje:

  - w których miejscach Tucholskiego Parku Krajobrazowego lubię przebywać
  i dlaczego,

  - które miejsca Tucholskiego Parku Krajobrazowego chciałbym odwiedzić
  i dlaczego,

  - co jest dla mnie cenne w Tucholskim Parku Krajobrazowym,

  - dlaczego według mnie istnienie form ochrony przyrody jest ważne.

   

  Mile widziane własnoręczne napisanie i ozdobienie listu!

   

  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, gmin sąsiednich województw, które znalazły się w obszarze parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie.

  Konkurs trwa od 21.01.2020 r. (wtorek) do 21.02.2020 r. (piątek).

  W tym czasie należy dostarczyć listy (osobiście lub drogą pocztową) na adres:

  Tucholski Park Krajobrazowy

  ul. Podgórna 1

  89-500 Tuchola

  Listy w formie elektronicznej można przesłać na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  Decyduje data wpływu zgłoszenia.

   

  Do listu należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko ucznia, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, szkoła i klasa

   

  Do listu należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie według następującego wzoru:

  „Ja (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej/go córki/syna (imię i nazwisko) w konkursie organizowanym w ramach projektu pn. ,,Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!” oraz na umieszczenie jego danych osobowych na profilu Facebook projektu (niezbędnych do publikacji wyników konkursu).”

  Do pracy konkursowej należy załączyć wypełniony formularz RODO (załączniki do regulaminu).

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.02.2020 r.

  Główną nagrodą w konkursie jest jednodniowa wycieczka do Tucholskiego Parku Krajobrazowego dla 40 osobowej grupy szkolnej (uczniowie+opiekunowie)!

   

  Cele konkursu:

  - promowanie walorów Tucholskiego Parku Krajobrazowego,

  - rozwijanie wyobraźni poprzez tworzenie własnego tekstu,

  - kultywowanie tradycji pisania listów,

  - skierowanie uwagi uczestników na ochronę przyrody.

   

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

  Pobierz pliki:
  Download this file (zał_1.doc)zał_1.doc35 Kb
  Download this file (zał_2.doc)zał_2.doc40 Kb
   
 • MISTRZ RECYKLINGU 2020

  20 styczeń 2020

  Ekokoncepcja urządzeń technicznych jest kluczem do przyszłości.

  Jak będzie wyglądał nasz świat w przyszłości, to zależy tylko od nas…

  Dnia 15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs o odpadach i o tym dlaczego tak ważna jest ekokoncepcja: ułatwia prawidłowy odzysk i recykling urządzeń AGD RTV wszechobecnych w naszym codziennym życiu.

  Każdy z nas miał w ręku instrukcję obsługi urządzenia. Taka instrukcja przekazuje informację na temat budowy, części składowych i sposobu eksploatacji. My idziemy o krok dalej: w tym roku uczestnicy konkursu będą ekodesignerami. Zadaniem będzie wykonanie makiety nadającego się do recyklingu urządzenia wraz z instrukcją obsługi i z opisem co można będzie jeszcze raz wykorzystać. Zadanie brzmi: Przyjrzyj się wybranemu przedmiotowi na prąd lub baterie. To może być lodówka, telefon komórkowy, kamera, słuchawki… Wykonaj model tego przedmiotu z materiałów upcyklingowych: starych kartonów, opakowań, taśmy itp.. a następnie narysuj instrukcję demontażu, tak aby przekazać jak najwięcej informacji na temat zawartych w nim surowców wtórnych i tych nadających się do recyklingu. Co ważne nie wolno samemu rozkręcać zużytych elektrogratów, gdyż mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia. Informację trzeba zdobyć w inny sposób: korzystając z Internetu, rozmowy z fachowcami, własnych obserwacji, podręczników czy rad nauczycieli.

   

  Do 30.03.2020 ekozespoły mają czas na przygotowanie odpowiedzi na to jedno pytanie konkursowe oraz skorzystanie z internetowych aplikacji edukacyjnych w wirtualnej rywalizacji III Ligi Elektrorecyklingu. Nad przygotowaniem odpowiedzi na pytanie konkursowe, uczestnicy mogą pracować podczas zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych. Odpowiedzi trzeba udzielić w jednej z form dopuszczonych regulaminowo a więc: w formie koncepcji gry planszowej, pracy plastycznej lub pracy multimedialnej mp3-mp4.

   

  Konkurs został objęty honorowym patronatem Kuratorów i Kuratoriów województwa lubuskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Udział w konkursie jest bezpłatny, a zadanie zachęca do kreatywności, rozwija zdolności manualne i kompetencje kluczowe, w zakresie przyrodniczym i technicznym. Kolejnym ważnym aspektem konkursu jest praca zespołowa: to nauczyciel zgłasza do konkursu co najmniej dwuosobowy ekozespół. Współpraca wymaga od członków grupy podziału obowiązków, konsekwencji i odpowiedzialności. Zapraszamy! Wszystkie informacje na stronie www.chlorofil.com.pl

   

  Koordynator konkursu

  Agnieszka Oleszkiewicz

   

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Na podstawie art.13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tucholski Park Krajobrazowy, ul. Podgórna 1, 89-500 Tuchola,  tel.: 523343712, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-      wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych,

-      realizacji umów zawartych z kontrahentami Tucholskiego Parku Krajobrazowego,

-      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty przetwarzające, którym zlecimy to zadanie, jeśli będzie to konieczne aby prowadzić naszą działalność.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Administratora.

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!".

 

Zadaniem konkursowym jest napisanie listu do Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

Tematyka listu ma dotyczyć walorów (przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych) Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

W liście należy umieścić następujące informacje:

- w których miejscach Tucholskiego Parku Krajobrazowego lubię przebywać
i dlaczego,

- które miejsca Tucholskiego Parku Krajobrazowego chciałbym odwiedzić
i dlaczego,

- co jest dla mnie cenne w Tucholskim Parku Krajobrazowym,

- dlaczego według mnie istnienie form ochrony przyrody jest ważne.

 

Mile widziane własnoręczne napisanie i ozdobienie listu!

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, gmin sąsiednich województw, które znalazły się w obszarze parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie.

Konkurs trwa od 21.01.2020 r. (wtorek) do 21.02.2020 r. (piątek).

W tym czasie należy dostarczyć listy (osobiście lub drogą pocztową) na adres:

Tucholski Park Krajobrazowy

ul. Podgórna 1

89-500 Tuchola

Listy w formie elektronicznej można przesłać na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

Do listu należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko ucznia, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, szkoła i klasa

 

Do listu należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie według następującego wzoru:

„Ja (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej/go córki/syna (imię i nazwisko) w konkursie organizowanym w ramach projektu pn. ,,Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!” oraz na umieszczenie jego danych osobowych na profilu Facebook projektu (niezbędnych do publikacji wyników konkursu).”

Do pracy konkursowej należy załączyć wypełniony formularz RODO (załączniki do regulaminu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.02.2020 r.

Główną nagrodą w konkursie jest jednodniowa wycieczka do Tucholskiego Parku Krajobrazowego dla 40 osobowej grupy szkolnej (uczniowie+opiekunowie)!

 

Cele konkursu:

- promowanie walorów Tucholskiego Parku Krajobrazowego,

- rozwijanie wyobraźni poprzez tworzenie własnego tekstu,

- kultywowanie tradycji pisania listów,

- skierowanie uwagi uczestników na ochronę przyrody.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!