kpk

Mając na uwadze art. 6A Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, obligujący Strony Konwencji do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian, w 2016 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu.

Głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu w 2020 roku jest „Drzewo w krajobrazie”.

Drzewa są komponentem krajobrazów o szczególnej roli. Dorodne okazy, skupione w grupach czy rosnące pojedynczo, często decydują o kształcie krajobrazu, nadając mu niepowtarzalny i unikatowy charakter. Przez swoją biologiczną różnorodność są obecne w większości typów krajobrazów, występują zarówno na terenie krajobrazów naturalnych, jak i kulturowych, zwiększając harmonijność i ład przestrzenny.Drzewa pełnią w krajobrazie nie tylko funkcje przyrodnicze czy klimatyczne, ale dla człowieka mają również znaczenie kulturowe i symboliczne. Dlatego popularyzowanie wiedzy z zakresu funkcji drzew w kształtowaniu krajobrazów, jak również ich znaczenia w krajobrazach przyrodniczych i kulturowych jest ważne i potrzebne.