kpk

W dniach 22-24 lipca 2019 odbyły się Wakacyjne Warsztaty Przyrodnicze w Krajeńskim Parku Krajobrazowym prowadzone przez „Zielonego" edukatora - Agnieszkę Szliep. W trakcie trzydniowych zajęć dzieci i młodzież z Domów Dla Dzieci w Więcborku i Małej Cerkwicy miały okazję poznać m. in. formy ochrony przyrody. Zajęcia rozpoczęły się od wysłuchania prezentacji na temat Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, którą wygłosił p.o. dyrektora Parku, Pan Krzysztof Wojtkowiak.

 

Młodzież dowiedziała się także, jak należy przygotować się do wędrówki po lesie zgodnie z zasadami zachowania bezpieczeństwa. W trakcie pieszych wędrówek po lesie oraz wokół jeziora dzieci ujrzały pomniki przyrody, poznały bogatą różnorodność roślin i zwierząt oraz natknęły się na ich ślady i tropy. Nie zabrakło również wspaniałej zabawy na łące, w trakcie której dzieci miały możliwość poznania charakterystycznych gatunków roślin oraz obserwacji owadów przy użyciu pojemników entomologicznych z lupą.  Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być...na zielonym!", finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.