kpk
 • Las bukowy

 • Fauna

 • Runowo Krajeńskie

 • Komierowo

 • Lasy krajeńskie


 • Zachód słońca w Krajeńskim Parku Krajobrazowym - fot. Łukasz Gwiździel


 • Przebiśniegi - fot Łukasz Domek


 • Rzeka "Orla"- fot. Damian Gołąb

Wydarzenia

 • INFORMACJA!

  21 październik 2020

   
 • KONKURS FOTOGRAFICZNY przedłużony do dnia 13.11.2020r.

  21 październik 2020

  Krajeński Park Krajobrazowy informuje o zmianie w regulaminie konkursu fotograficznego pn. ”Krajeński Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Runowo w obiektywie.”. Zmiana dotyczy § 6 pkt 1 ( miejsce składania prac) oraz pkt 4 ( terminu składnia prac). Termin został wydłużony do dnia 13.11.2020 roku. Prace należy składać w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego przy ulicy Strzeleckiej 5 w Więcborku.

   
 • DZIŚ Dzień Krajobrazu!

  20 październik 2020

  Mając na uwadze art. 6A Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, obligujący Strony Konwencji do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian, w 2016 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu.

  Głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu w 2020 roku jest „Drzewo w krajobrazie”.

  Drzewa są komponentem krajobrazów o szczególnej roli. Dorodne okazy, skupione w grupach czy rosnące pojedynczo, często decydują o kształcie krajobrazu, nadając mu niepowtarzalny i unikatowy charakter. Przez swoją biologiczną różnorodność są obecne w większości typów krajobrazów, występują zarówno na terenie krajobrazów naturalnych, jak i kulturowych, zwiększając harmonijność i ład przestrzenny.

  Więcej…  
 • Dzień otwarty w nowo utworzonym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w KPK

  12 październik 2020

   
 • Impreza ekologiczna EKO- WIEŚ Przymuszewo

  21 wrzesień 2020

   

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Województwo 
Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Jego celem jest promowanie wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego postaw proekologicznych, wspierających ochronę środowiska.

 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych województwa 
kujawsko-pomorskiego, którzy zostaną wyłonieni spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń. Na przygotowanie pracy konkursowej uczeń otrzymuje grant w wysokości 650 zł, z którego środki zostaną wykorzystane pokrycie kosztów związanych z  jej realizacją.

 

 

Projekt ucznia może zostać  udokumentowany w jednej z wybranych form: film, reportaż, prezentacja, wydawnictwo (książka, broszura), kronika aktywności lub forma plastyczna itp.

 

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody dla uczniów, którzy zrealizują zwycięskie prace przyrodniczo-edukacyjne w postaci rowerów górskich (dla 5 finalistów), a dla  klasy laureata I miejsca, przewidziano dodatkowo wyjazd na „zieloną szkołę”. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostaną zaproszeni na galę wręczenia nagród, podczas której zostaną rozdane certyfikaty i upominki dla wszystkich uczestników konkursu, zarówno uczniów jak i  nauczycieli koordynatorów.

 

            Na każdym etapie realizacji pracy uczniowie uczestnicy konkursu oraz nauczyciele koordynatorzy mogą liczyć na wsparcie zielonych edukatorów zatrudnionych przy parkach krajobrazowych w zakresie konsultacji związanych z zasadami konkursu, kwalifikowaniem 
i rozliczaniem wydatków czy innymi merytorycznymi kwestiami, co ograniczy nakład pracy nauczyciela koordynatora.

 

Nauczyciele koordynatorzy uczniów biorących udział w konkursie mogą liczyć ze strony organizatora na wystawienie zaświadczenia, które potwierdzą ich udział w przedsięwzięciu, które będą mogli wykorzystać w procesie awansu zawodowego wynikającego z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału