gwpk

 

W ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2020-2021, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy realizuje działanie pn. 

„Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

 

Zadanie finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 18.000,00 zł – umowa dotacji nr DT20009/EE-zaj. jednodn. z dnia 31.07.2020 r.

Wydatkowano: 17.892,50 zł