glpk

Dnia 10 września br. w Rudzie odbyło się oficjalne otwarcie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Otwarciu towarzyszyła konferencja pt. „Funkcja społeczna obszaru parku krajobrazowego – znaczenie i zagrożenia”, podczas której zaakcentowana została 25. rocznica utworzenia Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Na konferencję przybyli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Senatu, Lasów Państwowych, parków krajobrazowych, organizacji ekologicznych, jednostek samorządowych, naukowcy, media. Swoje wystąpienia przygotowali: dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu p. Małgorzata Walter, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu p. Janusz Kaczmarek, p. Tadeusz Chrzanowski (RDLP Toruń), prof. dr hab. Tomasz Załuski oraz dr Elżbieta Grzelak-Kostulska reprezentujący środowisko naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz nadleśniczowie zarządzający terenami leśnymi GLPK, tj. Nadleśnictwa Brodnica i Ndl. Lidzbark. Po sesji referatowej odbyła się część terenowa. Uczestnicy udali się konnym zaprzęgiem na leśną ścieżkę dydaktyczną do „Dębu Rzeczypospolitej” do rezerwatu „Jar Brynicy”.

Czytaj więcej...

Wraz z nowym rokiem szkolnym Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy prezentuje najnowszą ofertę edukacyjną 2015/2016. Zajęcia mogą odbywać się zarówno w terenie na przyrodniczych ścieżkach dydaktycznych, jak i w sali edukacyjnej naszego nowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej mieszczącego się w osadzie leśnej Ruda (4 km od Górzna). Ośrodek wyposażony jest w sprzęt dydaktyczny pozwalający prowadzić atrakcyjne zajęcia dla grup dzieci i młodzieży. Tematyka zajęć dopasowywana jest do wieku dzieci i młodzieży oraz ustalana wcześniej z opiekunem grupy. Wszystkie zajęcia są całkowicie bezpłatne. Zgłoszenie chęci uczestnictwa można dokonywać telefonicznie lub mailowo. Więcej szczegółów w zakładce Edukacja ekologiczna. Zapraszamy!

Wystartowaliśmy z kolejną edycją internetowego konkursu „Zielony detektyw”. Zabawa polega na odgadywaniu zagadek przyrodniczych publikowanych na naszej stronie internetowej oraz profilu FB. W tym roku zagadki podawane są w formie krótkich informacji tekstowych dotyczących opisu określonych gatunków zwierząt. Jeśli w ciągu kilku dni nie pojawi się prawidłowa odpowiedź, umieścimy kolejną podpowiedź. Odpowiedzi należy przesyłać mailowo na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Kto pierwszy, ten lepszy! Osoba, która jako pierwsza wyśle prawidłową odpowiedź, zostanie nagrodzona. Do wygrania atrakcyjne nagrody książkowe. Uwaga! Dana osoba może być nagrodzona tylko 1 raz! W przypadku podania prawidłowej odpowiedzi przez tę samą osobę, nagroda zostanie przekazana kolejnej, która jako druga poda prawidłowe rozwiązanie zagadki. Zapraszamy do udziału! Więcej.

W sobotę (27 czerwca br.) podczas obchodów nocy świętojańskiej „wJANki” w Górznie odbyła się kolejna odsłona „Dnia Żurawia”, organizowanego od kilku lat przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy.

Zobacz FOTORELACJĘ

W dniach 17-18 czerwca przy siedzibie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Czarnym Bryńsku odbył się plenerowy piknik edukacyjny dla dzieci szkół podstawowych, zorganizowany w ramach kampanii promocyjno-edukacyjnej „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”. To kolejna, po niedawnym „Dniu Dziecka” w Górznie, impreza promująca walory przyrodnicze GLPK ale i edukująca najmłodszych w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz rozwijająca prośrodowiskowe nawyki i postawy.

Czytaj więcej...

11 czerwca w nowej siedzibie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie odbyło się poszerzone posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa. Omawiano wykorzystywanie środków unijnych dla rozwoju Parków Krajobrazowych.

O tym, co już się udało, i co jeszcze można zrobić z wykorzystaniem środków unijnych  w Parkach Krajobrazowych mówili uczestnicy spotkania, na które zaprosił Paweł Zgórzyński, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji OŚ, przedstawiciele  Zarządu Województwa i Starostwa Powiatowego w Brodnicy: wicestarosta Mariusz Klonowski i  Radosław Koj, naczelnik Wydziału Oś oraz: Wojciech Kuliński. wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  dyrektorzy parków krajobrazowych z województwa, w tym Marian Tomoń - dyr. Brodnickiego Parku Krajobrazowego i Krzysztof Lewandowski - dyr. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Włodzimierz Ciepły, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

Dnia 2 czerwca w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie odbyła się konferencja pn. „Marketing zasobów przyrodniczych na rzecz zrównoważonej turystyki”, zorganizowana przez Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Spotkanie adresowane było do przedstawicieli lokalnych samorządów gminnych i powiatowych, radnych, lokalnych przedsiębiorstw branży turystycznej i około turystycznej oraz organizacji pozarządowych. Celem konferencji było zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami panującymi w marketingu terytorialnym, w tym kreacji marki oraz promocji zasobów przyrodniczych. Po sesji prelekcyjnej przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe poświęcone tematyce umiejętnego tworzenia, promocji oraz komercjalizacji produktów turystycznych opartych o walory naturalne. Zaprezentowano również przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy i prowadzenia wspólnych działań marketingowych z podmiotami sektora publicznego i prywatnego.

W niedzielę 31 maja, na rynku w Górznie odbył się piknik ekologiczny z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dzieci i młodzież poprzez zabawę i zajęcia warsztatowe poruszały zagadnienia oszczędzania energii, ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz innych działań proekologicznych. Sercem pikniku było miasteczko edukacyjne, w którym rozgrywał się główny konkurs o nazwie „Stempelki wiedzy”. Konkurs polegał na zdobyciu 7 stempelków, które uczestnicy otrzymywali po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania zadane na poszczególnych stoiskach edukacyjnych. Każde ze stoisk dotyczyło innej tematyki, łączyła je jednak wspólna idea – propagowanie energooszczędności, recyklingu oraz promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. Wypełnione stemplami karty pracy należało następnie wrzucić do urny, z której wylosowano 10 osób. Wylosowane osoby rywalizowały na głównej scenie o nagrodę w postaci roweru górskiego.

Czytaj więcej...

Dnia 9 maja na Rynku Nowomiejskim w Toruniu odbyła się 7. edycja Inauguracji Sezonu Turystycznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem pikniku jest promocja oferty turystycznej oraz prezentacja walorów przyrodniczych województwa, a także propagowanie zdrowego trybu życia. Ze swoim stoiskiem promocyjnym pojawiliśmy się i my. Przygotowane dla dzieci zagadki i konkursy cieszyły się zainteresowaniem, a eksponaty gadów występujących na terenie Parku przyciągały wzrok. Dla tych którzy popisali się wiedzą przyrodniczą czekały parkowe upominki. Na stoisku dostępne były również bezpłatne egzemplarze map, folderów oraz innych wydawnictw Parku.

Prace budowlane nowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rudzie dobiegły końca. A oto kilka aktualnych zdjęć inwestycji. Budowa Ośrodka realizowana jest w ramach projektu pn. "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Termin zakończenia projektu trwa do 31 maja br.