glpk

Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów przyrody na familijny program edukacyjno-promocyjny adresowany głównie do młodzieży oraz rodzin pragnących w aktywny sposób poznać walory przyrodnicze i kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego. Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy „Przyroda i Ludzie” w atrakcyjny sposób przedstawia świat dzikiej przyrody województwa kujawsko-pomorskiego oraz przybliża miejsca interesujące pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym. Program obejmuje 10 odcinków, z których każdy trwa 25 minut. W każdym odcinku poruszone są przynajmniej trzy tematy, nagrane w różnych miejscach województwa i w różnych okresach czasu. Program został zrealizowany przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Link:
https://www.youtube.com/results?search_query=przyroda+i+ludzie

W ubiegłą sobotę (26 września br.) odbyła się ogólnopolska akcja o nazwie Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna, organizowana co roku przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze pod hasłem „Turystyka łączy pokolenia”. Celem akcji było pokazanie, że turystyka jest dla wszystkich i wspaniale łączy pokolenia. Do inicjatywy przystąpił Gminny Ośrodek Kultury w Górznie. W ramach wydarzenia spod budynku GOK-u wyruszyła piesza grupa złożona z dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów. Punktem docelowym wycieczki był Ośrodek Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, mieszczący się w osadzie leśnej Ruda. Uczestnicy zwiedzili Ośrodek oraz część nowej ścieżki edukacyjnej Parku, po czym odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa oraz drobne nagrody i materiały krajoznawcze.

„Leśna szkoła odkrywców” to nowa ścieżka edukacyjna utworzona przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Trasa ścieżki (2,6 km) biegnie wokół osady leśnej Ruda k. Górzna. Swój początek ma przy budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Trasa zaopatrzona jest w wiele tablic edukacyjnych prezentujących różnorodną tematykę m.in. florę śródleśnych łąk, gatunki drzew i krzewów występujących na terenie Parku, ptactwo ekosystemów wodnych, ślady obecności i tropy zwierząt oraz inne ciekawostki ze świata roślin i zwierząt. Zapraszamy do zwiedzania. Poniżej zdjęcia oraz mapka z przebiegiem ścieżki.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Skarby GLPK" oraz literackim "Bajka ekologiczna" przygotowanym przez Górznieńsko-Lidzbarski park Krajobrazowy.

Poniżej załączamy regulaminy do pobrania.

Dnia 10 września br. w Rudzie odbyło się oficjalne otwarcie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Otwarciu towarzyszyła konferencja pt. „Funkcja społeczna obszaru parku krajobrazowego – znaczenie i zagrożenia”, podczas której zaakcentowana została 25. rocznica utworzenia Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Na konferencję przybyli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Senatu, Lasów Państwowych, parków krajobrazowych, organizacji ekologicznych, jednostek samorządowych, naukowcy, media. Swoje wystąpienia przygotowali: dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu p. Małgorzata Walter, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu p. Janusz Kaczmarek, p. Tadeusz Chrzanowski (RDLP Toruń), prof. dr hab. Tomasz Załuski oraz dr Elżbieta Grzelak-Kostulska reprezentujący środowisko naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz nadleśniczowie zarządzający terenami leśnymi GLPK, tj. Nadleśnictwa Brodnica i Ndl. Lidzbark. Po sesji referatowej odbyła się część terenowa. Uczestnicy udali się konnym zaprzęgiem na leśną ścieżkę dydaktyczną do „Dębu Rzeczypospolitej” do rezerwatu „Jar Brynicy”.

Czytaj więcej...

Wraz z nowym rokiem szkolnym Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy prezentuje najnowszą ofertę edukacyjną 2015/2016. Zajęcia mogą odbywać się zarówno w terenie na przyrodniczych ścieżkach dydaktycznych, jak i w sali edukacyjnej naszego nowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej mieszczącego się w osadzie leśnej Ruda (4 km od Górzna). Ośrodek wyposażony jest w sprzęt dydaktyczny pozwalający prowadzić atrakcyjne zajęcia dla grup dzieci i młodzieży. Tematyka zajęć dopasowywana jest do wieku dzieci i młodzieży oraz ustalana wcześniej z opiekunem grupy. Wszystkie zajęcia są całkowicie bezpłatne. Zgłoszenie chęci uczestnictwa można dokonywać telefonicznie lub mailowo. Więcej szczegółów w zakładce Edukacja ekologiczna. Zapraszamy!

Wystartowaliśmy z kolejną edycją internetowego konkursu „Zielony detektyw”. Zabawa polega na odgadywaniu zagadek przyrodniczych publikowanych na naszej stronie internetowej oraz profilu FB. W tym roku zagadki podawane są w formie krótkich informacji tekstowych dotyczących opisu określonych gatunków zwierząt. Jeśli w ciągu kilku dni nie pojawi się prawidłowa odpowiedź, umieścimy kolejną podpowiedź. Odpowiedzi należy przesyłać mailowo na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Kto pierwszy, ten lepszy! Osoba, która jako pierwsza wyśle prawidłową odpowiedź, zostanie nagrodzona. Do wygrania atrakcyjne nagrody książkowe. Uwaga! Dana osoba może być nagrodzona tylko 1 raz! W przypadku podania prawidłowej odpowiedzi przez tę samą osobę, nagroda zostanie przekazana kolejnej, która jako druga poda prawidłowe rozwiązanie zagadki. Zapraszamy do udziału! Więcej.

W sobotę (27 czerwca br.) podczas obchodów nocy świętojańskiej „wJANki” w Górznie odbyła się kolejna odsłona „Dnia Żurawia”, organizowanego od kilku lat przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy.

Zobacz FOTORELACJĘ

W dniach 17-18 czerwca przy siedzibie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Czarnym Bryńsku odbył się plenerowy piknik edukacyjny dla dzieci szkół podstawowych, zorganizowany w ramach kampanii promocyjno-edukacyjnej „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”. To kolejna, po niedawnym „Dniu Dziecka” w Górznie, impreza promująca walory przyrodnicze GLPK ale i edukująca najmłodszych w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz rozwijająca prośrodowiskowe nawyki i postawy.

Czytaj więcej...

11 czerwca w nowej siedzibie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie odbyło się poszerzone posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa. Omawiano wykorzystywanie środków unijnych dla rozwoju Parków Krajobrazowych.

O tym, co już się udało, i co jeszcze można zrobić z wykorzystaniem środków unijnych  w Parkach Krajobrazowych mówili uczestnicy spotkania, na które zaprosił Paweł Zgórzyński, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji OŚ, przedstawiciele  Zarządu Województwa i Starostwa Powiatowego w Brodnicy: wicestarosta Mariusz Klonowski i  Radosław Koj, naczelnik Wydziału Oś oraz: Wojciech Kuliński. wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  dyrektorzy parków krajobrazowych z województwa, w tym Marian Tomoń - dyr. Brodnickiego Parku Krajobrazowego i Krzysztof Lewandowski - dyr. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Włodzimierz Ciepły, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...