glpk

W dniu 20 października obchodzimy Dzień Krajobrazu. Tego dnia, w 2000 roku została podpisana we Florencji Europejska Konwencja Krajobrazowa. Jej zasadniczym celem jest „promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu, a także organizowanie współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu”.

Dzień Krajobrazu zainicjowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  ma zwrócić uwagę na szczególną rolę krajobrazu w naszym życiu codziennym, jako ważny czynnik wpływający na jego jakość, samopoczucie i zdrowie. Jak zapisano w Konwencji - krajobraz stanowi  „kluczowy element dobrobytu całości społeczeństwa i jednostek”.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w Spacerze Krajobrazowym w dniu 20 października 2018 r. Udział w nim jest bezpłatny. Zamiar uczestnictwa należy zgłosić telefonicznie (56) 4918151 lub mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Zbiórka uczestników o godz. 10.00 w ośrodku edukacji ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, gmina Górzno  (współ. geograf. 53.225168, 19.656079).

Spacer pod hasłem:
Różnorodność krajobrazów - bogactwem Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

Celem spaceru jest pokonanie trasy prowadzącej poprzez leśne kompleksy do rezerwatu "Jar Brynicy" i pomnikowego Dębu Rzeczypospolitej. Na trasie zobaczymy kilka typów lasów i omówimy związane z nimi usługi ekosystemowe. Poznamy również główne problemy zachowania różnorodności przyrodniczej w obserwowanych ekosystemach.

Czas przejścia  – ok. 3 godzin. Spacer zaplanowano dla osób dorosłych, którzy będą podzieleni na 2 grupy, z których jedna może pojechać na trasę rowerami (dostępne na miejscu dla nie więcej niż 20 osób), druga pójść pieszo wyznaczoną ścieżką nordic walking (kijki własne).

Każdy z uczestników otrzyma mapę Parku z zaznaczoną trasą spaceru krajobrazowego. Dostępny będzie również tekst Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Na zakończenie spaceru istnieje możliwość przygotowania ogniska lub poczęstunku z grilla na terenie ośrodka edukacji ekologicznej w Rudzie.

 

Z A P R A S Z A M Y