glpk

W dniach 13-14 kwietnia w osadzie leśnej Ruda oraz Lidzbarku odbyło się seminarium szkoleniowe dla nauczycieli ze szkół położonych w powiecie grudziądzkim. Pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili Ośrodek edukacji ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, gdzie zapoznali się z zapleczem dydaktycznym ośrodka oraz wysłuchali wystąpienia na temat prowadzonej w Parku edukacji ekologicznej. Wzięli również udział w pokazowych zajęciach przyrodniczych z dziećmi. Pozostała część szkolenia przeniosła się do hotelu w Lidzbarku. Tam swoje wstąpienie przygotował dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lidzbark oraz Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Klubu Ekologicznego. Po wspólnej kolacji głos zajęli doradcy metodyczni Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli z Grudziądza.

Drugiego dnia nauczyciele uczestniczyli w sesji terenowej i referatach przygotowanych przez Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Klubu Ekologicznego. Szkolenie zakończono podsumowaniem, dyskusją i wspólnym obiadem.

 

autor:
Tomasz Górny