glpk

Dziękujemy osobom, które zgłosiły swoją kandydaturę na stanowisko specjalisty do spraw edukacji w Ośrodku edukacji ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie.

Informujemy, iż z różnych przyczyn odstąpiliśmy od zatrudnienia którejkolwiek z osób deklarujących wolę pełnienia funkcji specjalisty d/s edukacji na zasadzie umowy o pracę na czas zastępstwa.

 

Krzysztof Lewandowski
Dyrektor Górznieńsko-Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego