glpk

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dzień 14.08.2017 r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy. Z tego względu siedziba Parku oraz ośrodek edukacji ekologicznej w Rudzie będą nieczynne.