glpk

Wszystkie wakacyjne grupy kolonijne oraz turystyczne informujemy, że na naszej stronie internetowej, w zakładce Edukacja ekologiczna, zamieszczony jest grafik zajęć przyrodniczych odbywających się w Parku. Odczytać można z niego wolne oraz zarezerwowane już terminy. Grafik jest okresowo aktualizowany. Serdecznie zapraszamy!