glpk

Najszybciej prawidłowej odpowiedzi udzielił Bartosz Duks, a poprawne rozwiązanie brzmi: oko ryby.

ZAGADKA NR 8
Co przedstawia poniższe zdjęcie?

(Kliknij aby powiększyć)

Czytaj więcej...

Zagadka nie należała do łatwych. Poprawną odpowiedź nadesłała do nas Małgorzata Bartkowska. A odpowiedź brzmiała: złotook pospolity.

ZAGADKA NR 7
Jaki stawonóg złożył te jaja?

(Kliknij aby powiększyć)

Czytaj więcej...

Zagadka nr 6 odgadnięta. Nagrodę otrzymuje Daniel Kwiatkowski. Poprawna odpowiedź to: osnuwik pospolity.

ZAGADKA NR 6
Który z naszych krajowych pająków buduje takie charakterystyczne sieci? Podaj nazwę gatunku.

(Kliknij aby powiększyć)

Czytaj więcej...

Zagadka nr 5 rozwiązana. Tym razem nagroda trafia do Wojciecha Łapkiewicza, który jako pierwszy podał prawidłową odpowiedź. Gratulacje! Do usłyszenia po weekendzie.

ZAGADKA NR 4
Podaj pełną nazwę okazu przedstawionego na zdjęciu.

(Kliknij aby powiększyć)

Czytaj więcej...

Kolejna nagroda w konkursie "Zielony detektyw" trafia do Małgorzaty Bartkowskiej. Poprawna odpowiedź na zagadkę nr 4 to: buk zwyczajny. Gratulujemy! Śledźcie naszą stronę internetową oraz profil FB. Niedługo pojawią się następne zadania.

ZAGADKA NR 4
Co ze mnie wyrośnie? Podaj pełną nazwę drzewa, którego siewka widoczna jest na zdjęciu.

(Kliknij aby powiększyć)

Czytaj więcej...