bpk

KONKURS NA EKO-OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Ogłaszamy konkurs organizowany w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”, przeznaczony dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs polega na wykonaniu OZDOBY BOŻONARODZENIOWEJ wykonanej dowolną techniką mieszaną, preferowane jest użycie materiałów naturalnych: drewno, sznurek, papier, szyszki, suszone owoce, ziarna, patyki, orzechy. W ocenianiu prac uwzględnione zostaną:
- zastosowanie elementów ekologicznych,
- estetyka,
- oryginalność,
- pomysłowość

Aby wziąć udział w konkursie należy:

- Przesłać pracę na adres:
Brodnicki Park Krajobrazowy
Marta Roman
Grzmięca 10
87-312 Pokrzydowo
(prosimy odpowiednio podpisać wykonaną pracę – imię i nazwisko ucznia, dokładny adres) lub dostarczyć osobiście pracę do siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy

- Załączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie zgodnie ze wzorem:
"Ja (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/syna (imię i nazwisko) w konkursie organizowanym w ramach projektu pn. ,,Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!’’

Najciekawsze eko-stroiki zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami!

Termin nadsyłania prac: 03.12.2019 r. - 17.12.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 20.12.2019 r.

Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na publikację efektów ich pracy.

 

Znalezione obrazy dla zapytania: ozdoby bożonarodzeniowe    Znalezione obrazy dla zapytania: ozdoby bożonarodzeniowe