bpk

Konkurs internetowy w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa-kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być…na zielonym!” ogłoszonym na stronie Brodnickiego Parku Krajobrazowego dobiegł końca.
Nagrodę w naszym konkursie wygrywa Igor i Martyna Graduszewscy oraz Wiktoria Kuś, którzy jako pierwsi prawidłowo rozwiązali krzyżówkę.
Z laureatami skontaktujemy się bezpośrednio w celu odbioru nagrody.
Dziękujemy za udział w konkursie.
Gratulujemy i zachęcamy do dalszej zabawy!

Aktualnie na portalu województwa kujawsko-pomorskiego https://kujawsko-pomorskie.pllubie-tu-byc-na-zielonym/wydar… ogłoszony jest konkurs „Ekologiczny Edukator Szkolny”, w którym do wygrania są rowery górskie i „zielona szkoła”. Na zgłoszenia czekamy do 22 lutego.

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Województwo
Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Jego celem jest promowanie wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego postaw proekologicznych, wspierających ochronę środowiska.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych województwa
kujawsko-pomorskiego,
którzy zostaną wyłonieni spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń. Na przygotowanie pracy konkursowej uczeń otrzymuje grant w wysokości 650 zł, z którego środki zostaną wykorzystane pokrycie kosztów związanych z  jej realizacją.

Projekt ucznia może zostać  udokumentowany w jednej z wybranych form: film, reportaż, prezentacja, wydawnictwo (książka, broszura), kronika aktywności lub forma plastyczna itp.

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody dla uczniów, którzy zrealizują zwycięskie prace przyrodniczo-edukacyjne w postaci rowerów górskich (dla 5 finalistów), a dla  klasy laureata I miejsca, przewidziano dodatkowo wyjazd na „zieloną szkołę”. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostaną zaproszeni na galę wręczenia nagród, podczas której zostaną rozdane certyfikaty i upominki dla wszystkich uczestników konkursu, zarówno uczniów jak i  nauczycieli koordynatorów.

 Na każdym etapie realizacji pracy uczniowie uczestnicy konkursu oraz nauczyciele koordynatorzy mogą liczyć na wsparcie zielonych edukatorów zatrudnionych przy parkach krajobrazowych w zakresie konsultacji związanych z zasadami konkursu, kwalifikowaniem
i rozliczaniem wydatków czy innymi merytorycznymi kwestiami, co ograniczy nakład pracy nauczyciela koordynatora.

 Nauczyciele koordynatorzy uczniów biorących udział w konkursie mogą liczyć ze strony organizatora na wystawienie zaświadczenia, które potwierdzą ich udział w przedsięwzięciu, które będą mogli wykorzystać w procesie awansu zawodowego wynikającego z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 Zachęcamy do wzięcia udziału

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wraz z Brodnickim Parkiem Krajobrazowym w dniu 1 lutego 2019 r. organizują obchody Światowego Dnia Mokradeł pod hasłem: „Znaczenie siedlisk bagiennych w zapobieganiu zmian klimatu na obszarze obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy oraz Brodnickiego Parku Krajobrazowego”.

W ramach obchodów Światowego Dnia Mokradeł, zostanie zorganizowana prelekcja skierowana do środowisk młodzieży  z prezentacją walorów i znaczenia terenów Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy. Celem wydarzenia jest zapoznanie młodzieży i lokalnej społeczności Brodnicy i jej okolic z funkcją oraz celami zachowania mokradeł, bagien oraz małej retencji w obszarach objętych ochroną przyrodniczą. Prezentacja dotyczy terenów silnie zabagnionych i zawodnionych z dominującymi w strukturze podmokłych i zabagnionych trwałych użytków zielonych i siedlisk leśnych od wód zależnych. Prowadzenie zrównoważonych zasad w gospodarowaniu wodami pozwoliło zachować charakter występujących siedlisk mokradłowych, ich rolę w małej retencji, zachowaniu siedlisk flory i fauny wodno-błotnej, co lokalnie służy stabilizowaniu emisji gazów cieplarnianych i ograniczanie skutków zmiany klimatu oraz magazynowanie nadmiaru wód opadowych.

Organizatorem spotkania będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektor Brodnickiego Parku Krajobrazowego wraz z pracownikami jednostek, prowadzącymi zadania z zakresu edukacji przyrodniczej i zarządzania obszarami chronionymi.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny - wstęp wolny - liczba osób nieograniczona.

Termin realizacji – 1.02.2019 o godzinie 12.00-14.00

Miejsce spotkania: sala dydaktyczna przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy

Kontakt z organizatorem: adres – ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz,

telefon – 52-506-56-66

 

Pobierz pliki:
Download this file (mokradła.pdf)mokradła.pdf62 Kb

KONKURS!
W RAMACH PROJEKTU „LUBIĘ TU BYĆ NA ZIELONYM. OGŁASZAMY KONKURS PRZEZNACZONY DLA DZIECI DO 16 ROKU ŻYCIA Z TERENU BRODNICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO.
CO NALEŻY ZROBIĆ? SPRAWA JEST PROSTA.
NALEŻY WYPEŁNIĆ KRZYŻÓWKĘ I PODAĆ HASŁO.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI W POŁOWIE LUTEGO 2019 R.
OSOBA KTÓRA JAKO PIERWSZA PRAWIDŁOWO WYPEŁNI KRZYŻÓWKĘ ORAZ PODA HASŁO ZDOBYWA ATRAKCYJNY ATLAS PRZYRODNICZY DLA DZIECI.
ZGŁOSZENIA MOŻNA WYSYŁAĆ OD DNIA  06.02.2019 R.
PRAWIDŁOWO ROZWIĄZANĄ KRZYŻÓWKĘ NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
POWODZENIA
ZIELONY EDUKATOR

Pobierz pliki:
Download this file (Wypełnij krzyżówkę.pdf)Wypełnij krzyżówkę.pdf183 Kb

Spotkanie w Zespole Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Dziękujemy za dobrą organizację oraz miłą atmosferę.

 

Mamy przyjemność zaprosić placówki edukacyjne regionu, gmin sąsiednich województw, które znalazły się w obszarze parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie, do udziału  w darmowych jednodniowych wycieczkach po kujawsko-pomorskich parkach krajobrazowych. Wycieczki finansowane są w ramach realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. 

Zielone szkoły w parkach krajobrazowych – nabór dla szkół od 1 grudnia 2018 r.

Samorząd województwa organizuje 10 pięciodniowych wyjazdów na „zielone szkoły” w 2019 r. w naszych parkach krajobrazowych. To bezpłatna oferta dla 40-osobowych grup uczniów i ich opiekunów. Z aktywności tej mogą skorzystać placówki, które nie korzystały z tej formy zajęć w roku 2018.

- To kolejne, tym razem dłuższe wyjazdy do parków krajobrazowych, które organizujemy z myślą o edukacji ekologicznej młodzieży oraz promocji najatrakcyjniejszych przyrodniczo miejsc w naszym regionie. Zapewniamy ciekawe zajęcia w plenerze i wiele atrakcji. Przekazana w ten sposób wiedza z całą pewnością zostanie w głowach na dłużej – mówi marszałek Piotr Całbecki.  

Czytaj więcej...

Trasa  ścieżki przebiega wzdłuż  zachodniego brzegu rzeki Skarlanki na północ od Grzmięcy. Po drodze widoczny tartak, elektrownia wodna, wylęgarnia ryb, ślady bytowania bobrów. Dalej dochodzimy do jeziora Kochanka,  przyległego niewielkiego torfowiska gdzie można zobaczyć chronione gatunki roślin. Trasę kończymy przy polu namiotowym oraz pomnikowych dębach "Adam i Ewa". Całkowita długość trasy wynosi ok. 4 km. Wzdłuż tej trasy rozstawione zostały dwustronne tablice tematyczne. Każda tablica usytuowana jest na stelażu drewnianym. Tablice wykonane są z blachy PCV z warstwą ochroną odporna na warunki atmosferyczne.  Rozstawiono siedem tematycznych tablic. Zadanie to zostało sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Brodnicki Park Krajobrazowy realizował projekt „Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego”. Projekt ten został sfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Projekt trwał od początku kwietnia 2018 roku i będzie realizowany do 30.06.2019 roku. W roku 2018 wyedukowaliśmy 1050 uczestników. Zajęcia związane były z nastepującą tematyką:

- Rośliny zielne Brodnickiego Parku Krajobrazowego,

- Drzewa i krzewy Brodnickiego Parku Krajobrazowego,

- Sowy Brodnickiego Parku Krajobrazowego,

- Zajęcia ornitologiczne,

- Nietoperze Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Każdy uczestnik podczas pobytu otrzymał pełne wyżywienie.

Brodnicki Park Krajobrazowy realizował projekt sfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych  WK-P". W ramach tego projektu z zajęć skorzystało 650 uczestników. Dla najmłodszych dzieci Brodnicki Park Krajobrazowy przeprowadzał zajęcia "Szlakiem Czerwonego Kapturka". gdzie na ścieżce dzieci spotkały Czerwonego Kapturka i Zielarkę oraz modele zwierząt, które można spotkać w lesie. Dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych odbywały się zajęcia "Życie nad wodą". Dodatkowo dla każdego uczestnika zajęć zagwarantowano posiłek.