bpk
 • Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie

 • Dolina Drwęcy

 • Bagienna Dolina Drwęcy

 • Kwiatostan dziewanny

 • Borowik szlachetny

Wydarzenia

 • WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017/RPO

  21 marzec 2017

  WYKONAWCY

  Informuję, że w toczącej się procedurze prowadzonej przez Brodnicki Park Krajobrazowy z siedzibą
  w Grzmięcy na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

   „co rozumiecie Państwo pod pojęciem „miejsce wykonania i zakres nadzoru” w tabeli załącznika nr 3 do zapytania ofertowego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ochrona czynna
  i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego.”

   Informujemy, że omyłkowo zostało wpisane „miejsce wykonania i zakres nadzoru” a powinno być „miejsce wykonania i zakres prac”. Jednocześnie ulega zmianie załącznik nr 3 do zapytania, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do powyższych wyjaśnień.

   Jednocześnie wyjaśniamy, że przez ”miejsce wykonania” należy rozumieć miejscowość zleceniodawcy, a „zakres prac” opis zawierający wskazanie nazwy projektu programu z którego uzyskano dofinansowanie”.

  Zmiana zapytania nie jest istotna i nie wymaga wydłużenia terminu składania ofert.

   Powyższa zmiana jest integralną częścią zapytania ofertowego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody.

   

   
 • ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2017/RPO

  17 marzec 2017

  Zamawiający – Brodnicki Park Krajobrazowy z siedzibą w Grzmięcy zaprasza do złożenia oferty cenowej na badania i opracowanie kierunku czynnej ochrony siedlisk dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody. Procedura zamówienia prowadzona jest w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny w związku z art. 4 pkt. 3 lit „ e: ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.)

   
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/RPO

  17 marzec 2017

  Zamawiający – Brodnicki Park Krajobrazowy z siedzibą w Grzmięcy zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody. Procedura zamówienia prowadzona jest w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.

  Pobierz pliki:
  Download this file (Zapytanie ofertowe.doc)Zapytanie ofertowe.doc358 Kb
   
 • Warszaty "Płomykówka w Brodnickim Parku Krajobrazowym"

  15 marzec 2017

  Dnia 10.03.2017 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj”, odbyły się warsztaty „Płomykówka w Brodnickim Parku Krajobrazowym”, które skierowane były do młodzieży ponadgimnazjalnej. Warsztaty rozpoczęły się prezentacją, w której omówione zostały gatunki sów występujące na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Następnie wszyscy udali się w teren, gdzie przy pomocy odgłosów z głośnika wabiono następujące gatunki sów: puszczyka, płomykówkę, uszatkę, pójdźkę.

  Warsztaty przeprowadził ornitolog Paweł Stopiński.

    

   
 • Wizyta żołnierzy w Brodnickim Parku Krajobrazowym

  03 luty 2017

  Dnia 28.01.2017 r. Brodnicki Park Krajobrazowy odwiedziła grupa 37 żołnierzy z  4 pułku chemicznego w Brodnicy.Wizyta rozpoczęła się filmem, który został wyświetlony w sali edukacyjnej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.Następniegrupa żołnierzywyruszyła na przyrodniczą ścieżkę edukacyjną „Bobrowiska” wraz z przewodnikiem. Trasa ścieżki rozpoczęła się w Grzmięcy przy jazie piętrzącym rzekę Skarlankę, gdzie znajduje się tablica z zaznaczonym przebiegiem ścieżki oraz punktami przystankowymi. Grupa zdobyła wiedzę o walorach przyrodniczych oraz krajobrazowych Brodnickiego Parku Krajobrazowego.